مشاوره رایگان 021 - 49254

مجله ویپ

استریسک چیست

استریسک محبوب ترین سیستم تلفنی ویپ کد باز در دنیا است، در حال حاضر بسیاری از IPPBX های موجود بر مبنای آن تولید شده اند. Asterisk یک ساختار PBX نرم افزاری کامل است و بر پلتفورم های Linux، BSD، ویندوز و OSX اجرا می شود. تمامی ویژگی هایی که از یک PBX و حتی بیشتر را فراهم می کند. Asterisk عملیات صوت بر بستر IP را در چهار پروتکل انجام می دهد و تقریبا با تمامی تجهیزات تلفن مبتنی بر استاندارد های تلفنی و با استفاده از تجهیزات تقریبا ارزان قیمت همکاری می کنند. Asterisk خدمات پست صوتی را به همراه فهرست، کنترل صوتی، پاسخگویی صوتی تعاملی و صف بندی تماس را ارائه می دهد. این نرم افزار از تماس سه طرفه، خدمات شناسه تماس، ADSI، IAX، SIP، H.323(به عنوان کلاینت و سرور)، MGCP (تنها مدیریت تماس) و SCP/Skinny پشتیبانی می کند.