سامانه مدیریت مرکز تماس الوویپ
021-49254

ماژول پنل کاربری اپراتور

سیستم تلفنی

اپراتورها با ورود به صفحه کاربری می‌تواند وضعیت داخلی خود را مشخص کند. یعنی هنگامی می‌خواهد استراحت کند می‌تواند گزینه استراحت را انتخاب کنه و مدیر دپارتمان می‌تواند این را ببیند. همچنین اگر مشغول به کار هست و نمی‌خواهد تماسی به او وصل شود، می‌تواند گزینه مشغول به کار را فعال کند. در تمام این شرایط مدیر او هم این قابلیت را دارد که در نمای کلی وضعیت اپراتور مشاهده کند.

جهت دریافت دمو رایگان اطلاعات خود را وارد نمایید

پس از ثبت درخواست، با شما در اولین فرصت تماس خواهیم گرفت.