سامانه مدیریت مرکز تماس الوویپ
021-49254

ماژول ها

برخی از شرکت‌ها به دلیل پراکندگی شعب در نقاط مختلف جغرافیایی، در ارتباط با یکدیگر دچار چالش‌های مختلفی هستند. الوویپ برای برطرف‌کردن این موضوع راهکار مناسبی دارد.

ارتباط بین شعب

شما به کمک سامانه ویپ می‌توانید تمامی شعبه‌های خود را در هر موقعیت جغرافیایی با یکدیگر مرتبط سازید. این سامانه به دلیل اینکه بر بستر شبکه طراحی و تدوین شده است این امکان را برای شما ایجاد می‌سازد تا شعب مختلف سازمان را در یک شهر، استان یا حتی سرتاسر کشور به یکدیگر متصل کنید.

ماژول های سیستم تلفنی

سیستم تلفنی الوویپ امکان مدیریت داخلی‌ها، صف‌ها، پرسنل دورکار و ارتباط بین شعب را برای شما فراهم می‌کند. همچنین مواردی چون ضبط مکالمات، گروه‌بندی تماس‌ها، نظرسنجی اپراتور و کنفرانس تلفنی برخی دیگر از امکانات سیستم تلفنی الوویپ به شمار می‌آیند.

ماژول های مرکز تماس

سرویس مرکز تماس الوویپ بستری برای مدیریت حرفه‌ای اپراتورها و دپارتمان‌ها، وضعیت فعالیت پرسنل، شیف‌های کاری، ورود کاربر به صف تماس و نظارت بر عملکرد مجموعه را در اختیار شما قرار می‌دهد.

ماژول های باشگاه مشتریان

سیستم تلفنی الوویپ امکان مدیریت داخلی‌ها، صف‌ها، پرسنل دورکار و ارتباط بین شعب را برای شما فراهم می‌کند. همچنین مواردی چون ضبط مکالمات، گروه‌بندی تماس‌ها، نظرسنجی اپراتور و کنفرانس تلفنی برخی دیگر از امکانات سیستم تلفنی الوویپ به شمار می‌آیند.

جهت دریافت دمو رایگان اطلاعات خود را وارد نمایید

پس از ثبت درخواست، با شما در اولین فرصت تماس خواهیم گرفت.