مشاوره رایگان 021 - 49254

Yealink (یلینک)

Yealink SIP-T19(P) E2

مدل IP PHONE با ورودی یک خط

Yealink SIP-T21(P) E2

IPPHONE با ورودی دوخط

SIP-T23G

IPPHONE با سرمایه گذاری مقرون به صرفه

Yealink SIP-T27G

تلفن هوشمند چند خطه مقرون به صرفه

Yealink SIP-T29G

تلفنی هوشمند با صفحه نمایشی با کیفت بالا

Yealink SIP T49G

تلفن Video desktop