مشاوره رایگان 021 - 49254
تصویر Sangoma Vega 50 Gateway-2FXO-8FXS

Sangoma Vega 50 Gateway VS0113 2پورت FXO 8پورت FXS

تماس بگیرید
تولید کننده: Sangoma (سنگوما )

Sangoma Vega 50 Gateway VS0113

سنگوما یکی از شرکت های پیشرو در زمینه سیستم های نوین تلفنی می باشد این شرکت کانادایی با تولید گیت وی و کارت های بسیار با کیفیت توانسته به یکی از بهترین برند ها مبدل شود کیفیت بسیار بالا به همراه قیمت قابل قبول سنگوما این شرکت را به یک شرکت بسیار مطرح در این زمینه تبدیل کرده است در ایران شرکت ها و سازمان هایی که از برند سنگوما برای اجرای پروژه های خود استفاده کرده اند همواره از کیفیت بالای آن سخن گفته اند وشاید بتوان گفت هر فردی که به دنبال کیفیت بالا باشد اولین برندی که در ایران به ذهنش می رسد بدون شک سنگوما خواهد بود

گیت وی Sangoma Vega 50 Gateway-2FXO-8FXS

این مدل از گیت وی سنگوما از سری ترکیبی آن می باشد این مدل از ۲ پورت FXO و ۸ پورت FXS تشکیل شده است که می تواند برای شرکت های کوچک بسیار مناسب باشد

  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:27 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:28 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:33 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:33 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:40 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:40 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:42 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:43 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:43 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:44 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:44 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:45 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:45 ب.ظ
Mr.

@@wYixR

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:45 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:45 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:45 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:45 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:45 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:45 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:46 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:46 ب.ظ
Mr.

@@0zAWv

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:46 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:46 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:46 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:46 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:47 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:47 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:48 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:48 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:48 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:48 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:48 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:48 ب.ظ
Mr.

@@z6Up2

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:48 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:49 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:49 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:49 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:50 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:50 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:50 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:50 ب.ظ
Mr.

@@7eq5C

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:50 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:50 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:50 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:50 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:50 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:51 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:51 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:51 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:52 ب.ظ
Mr.

@@2gWAv

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:52 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:52 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:52 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:52 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:52 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:53 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:53 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:53 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:53 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:53 ب.ظ
Mr.

@@C7gEH

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:53 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:53 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:53 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:54 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:54 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:54 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:54 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:54 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:55 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:55 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:56 ب.ظ
Mr.

@@Op5y9

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:56 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:56 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:56 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:56 ب.ظ
Mr.

@@Op5y9

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:57 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:57 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:58 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:58 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:58 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:58 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:58 ب.ظ
Mr.

@@lG8xJ

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:59 ب.ظ
Mr.

@@lG8xJ

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:59 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 01:59 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:00 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:00 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:00 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:00 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:01 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:01 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:02 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:02 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:02 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:03 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:04 ب.ظ
Mr.

@@UiEcA

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:04 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:04 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:04 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:05 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:05 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:05 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:06 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:06 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:06 ب.ظ
Mr.

@@Dupqb

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:06 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:07 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:07 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:07 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:07 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:07 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:07 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:07 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:07 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:07 ب.ظ
Mr.

@@xq0LZ

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:07 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:08 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:08 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+241-241-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:08 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+241-241-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:08 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:08 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:08 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:08 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+241-241) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:08 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:09 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:09 ب.ظ
Mr.

@@UiEcA

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:09 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:09 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:09 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:10 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+241-241) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:10 ب.ظ
Mr.

@@fzit1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:10 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+296-296-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:10 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:10 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:10 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+296-296-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:10 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:10 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:11 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:11 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+296-296-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:11 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+241-241) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:11 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+296-296-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:11 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:11 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:11 ب.ظ
Mr.

@@cnByv

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:12 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:12 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+296-296)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:12 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+296-296)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:12 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+296-296)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:12 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:12 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:12 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+652-652-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:12 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:12 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+652-652-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:12 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:13 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:13 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+652-652) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:13 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+652-652) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:13 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+909-909-1=0+0+0+1 or 'jVNHo5R6'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:13 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+909-909-1=0+0+0+1 or 'jVNHo5R6'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:13 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+909-909) or 'jVNHo5R6'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:13 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:13 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+909-909) or 'jVNHo5R6'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:13 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+282-282-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:14 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+282-282-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:14 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:14 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:14 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:14 ب.ظ
Mr.

@@Y283o

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:14 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:14 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:15 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:15 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:15 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:15 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+282-282) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:15 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:15 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(24.141),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(24.141),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(24.141),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:15 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:16 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(48.282)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(48.282)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(48.282)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:16 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:48.282' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:16 ب.ظ
Mr.

@@FUrDx

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:16 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:48.282' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:16 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:72.423' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:16 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:24.141' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:16 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:16 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:16 ب.ظ
Mr.

@@FUrDx

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:17 ب.ظ
Mr.

iRMnFNo8')); waitfor delay '0:0:48.282' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:17 ب.ظ
Mr.

1gJjzNJ3'); waitfor delay '0:0:24.141' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:18 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(24.141); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:18 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:18 ب.ظ
Mr.

IuMjjrWN';select pg_sleep(48.282); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:18 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:18 ب.ظ
Mr.

IIUOUryG');select pg_sleep(48.282); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:18 ب.ظ
Mr.

PamaqxVj'));select pg_sleep(72.423); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:18 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:19 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:19 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:20 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+488-488-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:20 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+488-488-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:20 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+488-488) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:20 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:20 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:20 ب.ظ
Mr.

@@YomdN

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:21 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:21 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+488-488-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:21 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:21 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:21 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:21 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+488-488) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:21 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:21 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:21 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:22 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+488-488) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:22 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+297-297-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:22 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+297-297-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:22 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+297-297)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:22 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:22 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:22 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+297-297)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:22 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+220-220-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:22 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+220-220-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:22 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:23 ب.ظ
Mr.

@@vAtWf

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:23 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+220-220) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:23 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:23 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+220-220) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:23 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+144-144-1=0+0+0+1 or 'sMnOLXXo'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:23 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:23 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+144-144-1=0+0+0+1 or 'sMnOLXXo'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:23 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+144-144) or 'sMnOLXXo'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:23 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:23 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:23 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:23 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+144-144) or 'sMnOLXXo'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:23 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:24 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:24 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:24 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+706-706-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:24 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:24 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+706-706-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:24 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+706-706) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:24 ب.ظ
Mr.

@@SKgKc

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:24 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+706-706-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:24 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:25 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+706-706) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:25 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(50.282),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(50.282),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(50.282),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:25 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:25 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:75.423' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:25 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:25 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(50.282)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(50.282)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(50.282)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:26 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:27 ب.ظ
Mr.

C2TJnRKP'; waitfor delay '0:0:25.141' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:27 ب.ظ
Mr.

yf41vfyZ'); waitfor delay '0:0:25.141' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:27 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:25.141' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:27 ب.ظ
Mr.

sx8b4Jsc')); waitfor delay '0:0:25.141' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:27 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:27 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:27 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(25.141); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:28 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(50.282); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:28 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:28 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:28 ب.ظ
Mr.

CiJVGA00';select pg_sleep(50.282); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:28 ب.ظ
Mr.

@@zSSck

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:28 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:29 ب.ظ
Mr.

LsGpeicb'));select pg_sleep(75.423); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:29 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:29 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:30 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:30 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:30 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:30 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+591-591-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:30 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+591-591-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:30 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+591-591) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:30 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+591-591) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:31 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+297-297-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:31 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:31 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:31 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:31 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:31 ب.ظ
Mr.

@@A2iyS

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:31 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:31 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:31 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:32 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:32 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+297-297-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:33 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+764-764-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:33 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:33 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+764-764-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:33 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+297-297-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:33 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+764-764) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:33 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:33 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+764-764) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:33 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:33 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:33 ب.ظ
Mr.

@@Xy0o2

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:34 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:34 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:34 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:34 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+998-998-1=0+0+0+1 or 'zv64MmRU'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:34 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+998-998-1=0+0+0+1 or 'zv64MmRU'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:34 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+998-998) or 'zv64MmRU'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:34 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+998-998) or 'zv64MmRU'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:34 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+746-746-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:34 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+746-746-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:34 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:34 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+746-746) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:35 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:35 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:35 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:35 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:35 ب.ظ
Mr.

@@WcE2P

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:36 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:36 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:36 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:36 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:36 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:36 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:37 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:37 ب.ظ
Mr.

@@VBDx7

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:37 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:37 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:52.282' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:37 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:52.282' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:37 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:78.423' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:37 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:78.423' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:37 ب.ظ
Mr.

PWMIcOTl'; waitfor delay '0:0:26.141' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:38 ب.ظ
Mr.

cO2E0wO3'); waitfor delay '0:0:26.141' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:38 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:38 ب.ظ
Mr.

7ZbU7SBM')); waitfor delay '0:0:52.282' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:38 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(52.282); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:38 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(52.282); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:38 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(78.423); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:38 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:39 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:39 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:39 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:39 ب.ظ
Mr.

gweWkeLf');select pg_sleep(26.141); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:39 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:39 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:39 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:39 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:39 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:40 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+563-563-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:40 ب.ظ
Mr.

@@Qi1yE

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:40 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+563-563-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:40 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:40 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+563-563) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:40 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:40 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:40 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+563-563) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:40 ب.ظ
Mr.

@@Qi1yE

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:41 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+563-563-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:41 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:41 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+409-409-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:41 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:41 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:42 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+409-409-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:42 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:42 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+409-409)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:42 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:42 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+409-409)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:43 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+526-526-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:43 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+526-526-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:43 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+526-526) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:43 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:43 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+526-526) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:43 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+409-409-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:43 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:43 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+409-409-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:43 ب.ظ
Mr.

bqa241ih';select pg_sleep(78.423); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:43 ب.ظ
Mr.

@@U4YC6

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:43 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(52.282)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(52.282)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(52.282)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:43 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:43 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:43 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:44 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:44 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:44 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:44 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+536-536-1=0+0+0+1 or 'vHly4zrS'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:44 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+536-536-1=0+0+0+1 or 'vHly4zrS'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:44 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+536-536-1=0+0+0+1 or 'vHly4zrS'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:44 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+746-746) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:44 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+746-746) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:44 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:44 ب.ظ
Mr.

@@dUOKk

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+536-536) or 'vHly4zrS'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+536-536) or 'vHly4zrS'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+181-181-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+536-536) or 'vHly4zrS'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

@@ntEGE

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+181-181-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:45 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+181-181-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+181-181) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+181-181) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(81.423),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(81.423),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(81.423),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(81.423)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(81.423)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(81.423)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:27.141' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:27.141' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:27.141' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:27.141' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

RafDl1nG'; waitfor delay '0:0:54.282' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

cHxcNs3V'); waitfor delay '0:0:54.282' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

es6KRgim')); waitfor delay '0:0:54.282' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(81.423); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(81.423); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:46 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+536-536-1=0+0+0+1 or 'vHly4zrS'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:47 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(81.423); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:47 ب.ظ
Mr.

VjOQYlgS';select pg_sleep(81.423); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:47 ب.ظ
Mr.

XwJNCHX6');select pg_sleep(81.423); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:47 ب.ظ
Mr.

fEA2mEPz'));select pg_sleep(27.141); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:47 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:47 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:47 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:47 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:48 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:48 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:48 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+539-539-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:48 ب.ظ
Mr.

@@aCcNu

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:48 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:48 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:48 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:48 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:48 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+539-539-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:48 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+539-539-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:48 ب.ظ
Mr.

@@U4YC6

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:49 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:49 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+539-539) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:49 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:49 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:49 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:49 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+998-998-1=0+0+0+1 or 'zv64MmRU'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:49 ب.ظ
Mr.

@@3vLyv

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:49 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:49 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+539-539) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:49 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+273-273-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:49 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+273-273-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:49 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:50 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+273-273)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:50 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:50 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:50 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:50 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:50 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+273-273)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:50 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+714-714-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:50 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:50 ب.ظ
Mr.

@@LHrIw

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:50 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:50 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:51 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+539-539) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:51 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+714-714-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:51 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:51 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+714-714-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:51 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:51 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+714-714) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:51 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+714-714) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:51 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+487-487-1=0+0+0+1 or 'A5nzlyFU'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:51 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:51 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+487-487-1=0+0+0+1 or 'A5nzlyFU'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:51 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:51 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+487-487) or 'A5nzlyFU'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:52 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:52 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:52 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+487-487) or 'A5nzlyFU'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:52 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+988-988-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:52 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+988-988-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:52 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+988-988) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:52 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+988-988) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:52 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:53 ب.ظ
@@OyXSf

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:53 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:56.282' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:53 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:84.423' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:53 ب.ظ
@@OyXSf

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:53 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:84.423' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:53 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:84.423' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:54 ب.ظ
Mr.

x95dlAIw'; waitfor delay '0:0:84.423' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:54 ب.ظ
JyI=

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:54 ب.ظ
�'�"

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:54 ب.ظ
Mr.

dQnYtawt')); waitfor delay '0:0:28.141' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:54 ب.ظ
@@OyXSf

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:54 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(28.141); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:54 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(56.282); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:54 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(56.282); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:55 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(56.282)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(56.282)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(56.282)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:55 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(56.282),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(56.282),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(56.282),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:55 ب.ظ
�''�""

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:55 ب.ظ
Mr.

2yL4RkUO';select pg_sleep(84.423); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:55 ب.ظ
Mr.

eiavO0NY'));select pg_sleep(84.423); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:55 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 02:55 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)