مشاوره رایگان 021 - 49254
Sangoma digital Gateway Vega 100 -1E1

Sangoma digital Gateway Vega 100 -1E1

گیت وی سنگوما Sangoma digital Gateway Vega 100 -1E1 یک پورت E1

190,000,000 تومان
تولید کننده: Sangoma (سنگوما )

گیت وی سنگوما Sangoma digital Gateway Vega 100 سنگوما یکی از شرکت های پیشرو در زمینه سیستم های نوین تلفنی می باشد این شرکت کانادایی با تولید گیت وی و کارت های بسیار با کیفیت توانسته به یکی از بهترین برند های موجود مبدل شود کیفیت بسیار بالا به همراه قیمت قابل قبول سنگوما این شرکت را به یک شرکت بسیار مطرح در این زمینه تبدیل کرده است در ایران شرکت ها و سازمان هایی که از برند سنگوما برای اجرای پروژه های خود استفاده کرده اند همواره از کیفیت بالای آن سخن گفته اند وشاید بتوان گفت هر فردی که به دنبال کیفیت بالا باشد اولین برندی که در ایران به ذهنش می رسد بدون شک سنگوما خواهد بود Sangoma vega 100 – 1E1 این مدل می تواند بهترین انتخاب برای شرکت هایی که دارای تنها یک خطوط E1 هستند باشد

  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:21 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:21 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:21 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:21 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:21 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 12:21 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:13 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:13 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:13 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:18 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:18 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:21 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:21 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:21 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:21 ب.ظ
Mr.

@@tDOZb

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:21 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:22 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:22 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:22 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:22 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:22 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:23 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:23 ب.ظ
Mr.

@@XnQmX

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:23 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:23 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:23 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:24 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:24 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:24 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:24 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:24 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:24 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:24 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:24 ب.ظ
Mr.

@@glMht

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:24 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:24 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:24 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:24 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:25 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:25 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:25 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:26 ب.ظ
Mr.

@@C0lg4

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:26 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:26 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:26 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:26 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:27 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:27 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:27 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:27 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:27 ب.ظ
Mr.

@@MhCtf

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:28 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:28 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:28 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:28 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:29 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:30 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:30 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:30 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:30 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:31 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:31 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:31 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:31 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:32 ب.ظ
Mr.

@@iylB5

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:32 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:32 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:32 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:32 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:32 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:32 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:33 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:33 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:33 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:34 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:34 ب.ظ
Mr.

@@VsU2r

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:35 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:35 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:35 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:36 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:36 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:36 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:37 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:38 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:38 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:38 ب.ظ
Mr.

@@d1dDB

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:38 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:38 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:39 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:39 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:39 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:39 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:39 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:39 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:39 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:39 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:40 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:40 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:40 ب.ظ
Mr.

@@oz1sj

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:41 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:41 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:41 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:41 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:41 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:41 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:42 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:42 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:44 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:44 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:44 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:44 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:44 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:44 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:45 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:45 ب.ظ
Mr.

@@qNIxp

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:46 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:46 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:46 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:47 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:47 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:47 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:47 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:47 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:47 ب.ظ
Mr.

@@Bziia

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:47 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:48 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:48 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:48 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:48 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:48 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:48 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:49 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:49 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:50 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:50 ب.ظ
Mr.

@@4lr0e

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:50 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:50 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:50 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:50 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:50 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:50 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:50 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:50 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:51 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:51 ب.ظ
Mr.

@@7dWzT

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:51 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:51 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:51 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:53 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:53 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:53 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:53 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:54 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+458-458-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:54 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:55 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:55 ب.ظ
Mr.

@@LBZLf

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:55 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:55 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+458-458-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+458-458-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+458-458) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+458-458) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+824-824-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+824-824-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+824-824)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

@@EHrTJ

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:56 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:57 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:57 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:57 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+824-824)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:57 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:57 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+225-225-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:57 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+225-225-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:57 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+225-225) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:57 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:58 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+225-225) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:58 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+222-222-1=0+0+0+1 or '39WHAnWu'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:58 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:59 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:59 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+824-824)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:59 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:59 ب.ظ
Mr.

@@q0Wol

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:59 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:59 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:59 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:59 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+222-222-1=0+0+0+1 or '39WHAnWu'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 04:59 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:00 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:00 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:00 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:00 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:00 ب.ظ
Mr.

@@2UVkX

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:00 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:01 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:01 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:01 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:01 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:01 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:01 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+949-949-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:01 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:01 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+949-949-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:01 ب.ظ
Mr.

@@3F5Wn

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:01 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:01 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+222-222-1=0+0+0+1 or '39WHAnWu'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:01 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+949-949) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:02 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:02 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+949-949) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:02 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+949-949) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:02 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:02 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(30.608999999999998),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(30.608999999999998),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(30.608999999999998),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:02 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(30.608999999999998)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(30.608999999999998)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(30.608999999999998)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:02 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:03 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:03 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:10.203' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:03 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:20.406' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:03 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:20.406' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:03 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:03 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:03 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:30.608999999999998' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:03 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:10.203' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:03 ب.ظ
Mr.

@@OQlsb

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:03 ب.ظ
Mr.

u7RctDUo'; waitfor delay '0:0:10.203' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:04 ب.ظ
Mr.

vX5F2AMJ'); waitfor delay '0:0:20.406' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:04 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:04 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:04 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:04 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:04 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:04 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:05 ب.ظ
Mr.

8fSsm6nF')); waitfor delay '0:0:10.203' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:05 ب.ظ
Mr.

LKSCxsNl')); waitfor delay '0:0:30.608999999999998' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:05 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:05 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:05 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(10.203); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:05 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(0); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:05 ب.ظ
Mr.

ADPSha4b')); waitfor delay '0:0:20.406' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:06 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(30.608999999999998); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:06 ب.ظ
Mr.

@@qLufZ

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:06 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(10.203); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:06 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(30.608999999999998); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:06 ب.ظ
Mr.

@@qLufZ

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:06 ب.ظ
Mr.

nRFMstEE';select pg_sleep(20.406); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:06 ب.ظ
Mr.

@@qLufZ

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:06 ب.ظ
Mr.

GfvD459R');select pg_sleep(20.406); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:06 ب.ظ
Mr.

ONn9ST0M'));select pg_sleep(20.406); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:06 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:06 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:07 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:07 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:07 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:07 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:07 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:07 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:07 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+113-113-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:07 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:07 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+113-113-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:08 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+113-113) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:08 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:08 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+113-113) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:08 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+668-668-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:08 ب.ظ
Mr.

@@MtePI

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:08 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+668-668-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:08 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+668-668)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:08 ب.ظ
Mr.

@@MtePI

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:09 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+668-668)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:09 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+408-408-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:09 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+408-408-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:09 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:09 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:09 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:09 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:10 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:10 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:10 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+408-408) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:10 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:10 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:10 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+408-408) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:10 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+408-408) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:11 ب.ظ
Mr.

@@MtePI

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:11 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:12 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+929-929-1=0+0+0+1 or '5QZ8zGPh'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:12 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:12 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+929-929-1=0+0+0+1 or '5QZ8zGPh'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:12 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:12 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:12 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+929-929) or '5QZ8zGPh'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:12 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+929-929) or '5QZ8zGPh'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:13 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+340-340-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:13 ب.ظ
Mr.

@@Waye8

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:13 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+340-340-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:13 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:13 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+340-340) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:13 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+340-340) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:13 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(33.608999999999995),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(33.608999999999995),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(33.608999999999995),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:13 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(33.608999999999995)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(33.608999999999995)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(33.608999999999995)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:13 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:13 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:13 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:13 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:11.203' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:13 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:14 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:22.406' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:14 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:33.608999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:14 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:14 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:0' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:14 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:33.608999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:14 ب.ظ
Mr.

REyejsGg'; waitfor delay '0:0:33.608999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:14 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:15 ب.ظ
Mr.

8nQZc4KS'); waitfor delay '0:0:0' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:15 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:15 ب.ظ
Mr.

4ycByWhf')); waitfor delay '0:0:22.406' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:15 ب.ظ
Mr.

@@Z06ru

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:15 ب.ظ
Mr.

BCo2nHcX')); waitfor delay '0:0:11.203' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:15 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:15 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(22.406); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(22.406); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(22.406); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

MuBvYy81';select pg_sleep(22.406); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

sFyLgxnN');select pg_sleep(33.608999999999995); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

JM3ICOrU'));select pg_sleep(33.608999999999995); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+390-390-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

@@8X67r

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+390-390-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+390-390) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+390-390) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+130-130-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:16 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+130-130-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:17 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+130-130)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:17 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:17 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+130-130)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:17 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+967-967-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:17 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:17 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+967-967-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:17 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+967-967) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:18 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:19 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+967-967) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:19 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:19 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:19 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+967-967) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:19 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:19 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+698-698-1=0+0+0+1 or 'pdTZLpZv'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:19 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+698-698-1=0+0+0+1 or 'pdTZLpZv'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:19 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:19 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+698-698) or 'pdTZLpZv'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:20 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+967-967) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:20 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:20 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+698-698) or 'pdTZLpZv'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:20 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+584-584-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:20 ب.ظ
Mr.

@@4WQC3

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:20 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+584-584-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:21 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:21 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:21 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+584-584) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:21 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+584-584) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:21 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(24.406),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(24.406),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(24.406),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:21 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:12.203' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:22 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(36.608999999999995)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(36.608999999999995)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(36.608999999999995)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:22 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:22 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:22 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:22 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:24.406' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:22 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:12.203' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:22 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:22 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:22 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:24.406' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:23 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:24.406' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:23 ب.ظ
Mr.

KNODjbUH'; waitfor delay '0:0:24.406' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:23 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:23 ب.ظ
Mr.

@@8LEqc

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:23 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:23 ب.ظ
Mr.

32l0OFB8'); waitfor delay '0:0:36.608999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:23 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:23 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:23 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(36.608999999999995); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:23 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(36.608999999999995); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:24 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:24 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(12.203); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:24 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:24 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:24 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:24 ب.ظ
Mr.

mAmuWTNX';select pg_sleep(0); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:24 ب.ظ
Mr.

8JDxLMYV';select pg_sleep(12.203); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:24 ب.ظ
Mr.

q4Fo4YpY')); waitfor delay '0:0:36.608999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:25 ب.ظ
Mr.

@@EtSvO

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:25 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:25 ب.ظ
Mr.

lnJnP8Oa');select pg_sleep(12.203); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:25 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:25 ب.ظ
Mr.

uwBt9fNA'));select pg_sleep(24.406); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:25 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:25 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:25 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:25 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:25 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+502-502-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:25 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+502-502-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:26 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:26 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+502-502) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:26 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+502-502) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:26 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:26 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:26 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:26 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+152-152-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:27 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+152-152-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:27 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+152-152)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:27 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:27 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+152-152)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:27 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+260-260-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:27 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+260-260-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:27 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:28 ب.ظ
@@vcWvK

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:28 ب.ظ
@@vcWvK

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:28 ب.ظ
JyI=

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:28 ب.ظ
�'�"

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:28 ب.ظ
�''�""

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:28 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+260-260) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:28 ب.ظ
(select convert(int,CHAR(65)))

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:28 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+260-260) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:28 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:28 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+844-844-1=0+0+0+1 or '158kyI1r'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:28 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:28 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+844-844-1=0+0+0+1 or '158kyI1r'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:28 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:29 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+844-844) or '158kyI1r'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:29 ب.ظ
@@XG8zF

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:29 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+844-844) or '158kyI1r'='

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:29 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+969-969-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:30 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+969-969-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:30 ب.ظ
JyI=

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:30 ب.ظ
�'�"

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:30 ب.ظ
�''�""

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:30 ب.ظ
(select convert(int,CHAR(65)))

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:30 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:30 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:30 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+969-969) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:31 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+969-969) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:31 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(14.578),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(14.578),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(14.578),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:31 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:31 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+969-969) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:31 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(14.578)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(14.578)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(14.578)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:31 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(43.733999999999995)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(43.733999999999995)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(43.733999999999995)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:31 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:29.156' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:32 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:29.156' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:32 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:29.156' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:32 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:43.733999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:32 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:32 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:32 ب.ظ
Mr.

VobiwtA1'; waitfor delay '0:0:43.733999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:32 ب.ظ
Mr.

7gdBeNfB')); waitfor delay '0:0:43.733999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:33 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(43.733999999999995); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:33 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(14.578); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:33 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(14.578); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:33 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:33 ب.ظ
Mr.

09DFV6OU';select pg_sleep(14.578); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:33 ب.ظ
Mr.

FYeMKP1R');select pg_sleep(14.578); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:33 ب.ظ
JyI=

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:33 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:33 ب.ظ
Mr.

MU5A2k5X'));select pg_sleep(14.578); --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:33 ب.ظ
@@Q3Y9c

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:33 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:33 ب.ظ
JyI=

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:33 ب.ظ
�'�"

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:34 ب.ظ
�''�""

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:34 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:34 ب.ظ
(select convert(int,CHAR(65)))

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:34 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+500-500-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:34 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:34 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:34 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+500-500-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:34 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:34 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+500-500) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:35 ب.ظ
@@h6HxS

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:35 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+500-500) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:35 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+546-546-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:35 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+500-500) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:36 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+546-546-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:36 ب.ظ
JyI=

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:36 ب.ظ
�'�"

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:36 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+546-546)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:36 ب.ظ
@@h6HxS

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:36 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+546-546)

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:37 ب.ظ
�''�""

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:37 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+493-493-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:38 ب.ظ
(select convert(int,CHAR(65)))

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:38 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:38 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+493-493-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:38 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:38 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:38 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+493-493) --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:38 ب.ظ
@@61AA7

1

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:38 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+493-493-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 13/08/1397 05:38 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+493-493) --