مشاوره رایگان 021 - 49254

آداپتور

Grandstream HT801

HT801 برای کاربرانی طراحی شده است که می خواهند دستگاه های آنالوگ خود را در خانه و یا محل کار به شبکه VOIP متصل کنند. این دستگاه قدرتمند به سادگی قابل نصب و مدیریت می باشد و با مجهز بودن به 1 پورت FXS، اتصالی قدرتمند و با کیفیت را به ارمغان می آورد.

Grandstream HT802

HT802 برای کاربرانی طراحی شده است که می خواهند دستگاه های آنالوگ خود را در خانه و یا محل کار به شبکه VOIP متصل کنند. این دستگاه قدرتمند به سادگی قابل نصب و مدیریت می باشد و با مجهز بودن به 2 پورت FXS، اتصالی قدرتمند و با کیفیت را به ارمغان می آورد.

Grandstream HT812

HT812 برای کاربرانی طراحی شده است که می خواهند دستگاه های آنالوگ خود را در خانه و یا محل کار به شبکه VOIP متصل کنند. این دستگاه قدرتمند به سادگی قابل نصب و مدیریت می باشد و با مجهز بودن به 2 پورت FXS، اتصالی قدرتمند و با کیفیت را به ارمغان می آورد.

Grandstream HT813

HT813 برای کاربرانی طراحی شده است که می خواهند دستگاه های آنالوگ خود را در خانه و یا محل کار به شبکه VOIP متصل کنند. این دستگاه قدرتمند به سادگی قابل نصب و مدیریت می باشد و با مجهز بودن به 1 پورت FXS برای اتصال به دستگاه های آنالوگ و 1 پورت FXO برای اتصال دستگاه های سانترال است.

Grandstream HT814

HT814 برای کاربرانی طراحی شده است که می خواهند دستگاه های آنالوگ خود را در خانه و یا محل کار به شبکه VOIP متصل کنند. این دستگاه قدرتمند به سادگی قابل نصب و مدیریت می باشد و با مجهز بودن به 4 پورت FXS، اتصالی قدرتمند و با کیفیت را به ارمغان می آورد.

Grandstream HT818

HT818 برای کاربرانی طراحی شده است که می خواهند دستگاه های آنالوگ خود را در خانه و یا محل کار به شبکه VOIP متصل کنند. این دستگاه قدرتمند به سادگی قابل نصب و مدیریت می باشد و با مجهز بودن به 8 پورت FXS، اتصالی قدرتمند و با کیفیت را به ارمغان می آورد.