مشاوره رایگان 021 - 49254
Sangoma Gateway Vega 400 -4E1

گیت وی Sangoma Gateway Vega 400 -4E1 4 پورت E1

تماس بگیرید
تولید کننده: Sangoma (سنگوما )

گیت وی Sangoma Gateway Vega 400 -4E1

سنگوما یکی از شرکت های پیشرو در زمینه سیستم های نوین تلفنی می باشد این شرکت کانادایی با تولید گیت وی و کارت های بسیار با کیفیت توانسته به یکی از بهترین برند ها مبدل شود کیفیت بسیار بالا به همراه قیمت قابل قبول سنگوما این شرکت را به یک شرکت بسیار مطرح در این زمینه تبدیل کرده است در ایران شرکت ها و سازمان هایی که از برند سنگوما برای اجرای پروژه های خود استفاده کرده اند همواره از کیفیت بالای آن سخن گفته اند وشاید بتوان گفت هر فردی که به دنبال کیفیت بالا باشد اولین برندی که در ایران به ذهنش می رسد بدون شک سنگوما خواهد بود

Sangoma Gateway Vega 400 -4E1

این مدل دارای ۴ پورت e1  میباشد که برای شرکت ها و سازمان های بزرگ می تواند انتخاب بسیار مناسبی باشد

  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 02:53 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 02:53 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 02:53 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 02:59 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 02:59 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 02:59 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:06 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:06 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:06 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:11 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:11 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:15 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:15 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:19 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:20 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:22 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:27 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:27 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:27 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:28 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+964-964-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:28 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:28 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:28 ب.ظ
Mr.

@@DA0cS

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:28 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+964-964-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:28 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:28 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+964-964) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:28 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:28 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:28 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:29 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:29 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:29 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:29 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+964-964) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:29 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+682-682-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:29 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+682-682-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:29 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:29 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+682-682)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:30 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:30 ب.ظ
Mr.

@@bYFm8

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:30 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:30 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:30 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+682-682)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:30 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:30 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:30 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:30 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:30 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+682-682)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:31 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:31 ب.ظ
Mr.

@@b0UQT

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:31 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:31 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:31 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+88-88-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:31 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+88-88-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:31 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+88-88-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:32 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:32 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:32 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:32 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:32 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:32 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+88-88-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:32 ب.ظ
Mr.

@@S4mtj

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:32 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:32 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+88-88) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:33 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+88-88) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:33 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:33 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+36-36-1=0+0+0+1 or 'Gob0lZTT'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:33 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+36-36-1=0+0+0+1 or 'Gob0lZTT'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:33 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+36-36) or 'Gob0lZTT'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:33 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:33 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:33 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:33 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:34 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:34 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+36-36) or 'Gob0lZTT'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:34 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+36-36-1=0+0+0+1 or 'Gob0lZTT'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:34 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+36-36) or 'Gob0lZTT'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:34 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+309-309-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:34 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+309-309-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:34 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+309-309) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:35 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+36-36) or 'Gob0lZTT'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:35 ب.ظ
Mr.

@@l81DN

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:35 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+309-309) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:35 ب.ظ
Mr.

@@l81DN

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:35 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+309-309) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:35 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(13.689000000000001),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(13.689000000000001),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(13.689000000000001),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:35 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(4.563000000000001)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(4.563000000000001)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(4.563000000000001)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:35 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:36 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:4.563000000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:36 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:0' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:36 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:36 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:36 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:9.126000000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:36 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:36 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:4.563000000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:36 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:36 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:4.563000000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:36 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:37 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:37 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:9.126000000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:37 ب.ظ
Mr.

qOxPYf3y'; waitfor delay '0:0:9.126000000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:37 ب.ظ
Mr.

qZtf6nKA'); waitfor delay '0:0:9.126000000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:37 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:37 ب.ظ
Mr.

@@C8ENQ

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:37 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:37 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:37 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:38 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:38 ب.ظ
Mr.

YhNxGv0p')); waitfor delay '0:0:13.689000000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:38 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(4.563000000000001); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:38 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(4.563000000000001); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:38 ب.ظ
Mr.

ObeeaFtF';select pg_sleep(4.563000000000001); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:38 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:38 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:38 ب.ظ
Mr.

u9Y1a2tN');select pg_sleep(9.126000000000001); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:38 ب.ظ
Mr.

tptAp1iW'));select pg_sleep(9.126000000000001); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:39 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:39 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:39 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:39 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+894-894-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:39 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:39 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:39 ب.ظ
Mr.

@@Tbzy8

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:39 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:39 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:39 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+894-894-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:40 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+894-894) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:40 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+894-894) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:40 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:40 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+480-480-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:40 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+894-894-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:40 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+480-480-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:40 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:41 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+480-480)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:41 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+480-480)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:41 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+976-976-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:41 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:41 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:41 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:41 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:41 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+976-976-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:41 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:41 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+976-976) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:41 ب.ظ
Mr.

@@0C2gR

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:42 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+976-976) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:42 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:42 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+246-246-1=0+0+0+1 or 'dAHVvMtd'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:42 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+246-246-1=0+0+0+1 or 'dAHVvMtd'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:42 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:42 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:42 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:42 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:42 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:42 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:42 ب.ظ
Mr.

@@pRV8H

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:43 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:43 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:43 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+246-246) or 'dAHVvMtd'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:43 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+246-246) or 'dAHVvMtd'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:43 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:43 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+246-246) or 'dAHVvMtd'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:43 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+448-448-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:44 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+448-448-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:44 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+448-448) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:44 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:44 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:44 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:44 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:45 ب.ظ
Mr.

@@OBc5B

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:45 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:45 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+448-448) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:45 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:45 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:45 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:45 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+448-448) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:45 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:45 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:45 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:45 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(0),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(0),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(0),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:46 ب.ظ
Mr.

@@gtZis

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:46 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:46 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:46 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(32.156)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(32.156)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(32.156)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:46 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:46 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:46 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:16.078' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:46 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:16.078' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:46 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:16.078' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:47 ب.ظ
Mr.

vFbHfcPf'; waitfor delay '0:0:16.078' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:47 ب.ظ
Mr.

ZvFIymaE'); waitfor delay '0:0:32.156' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:47 ب.ظ
Mr.

gAQjueoJ')); waitfor delay '0:0:32.156' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:47 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:47 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:47 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(32.156); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:47 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(48.233999999999995); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:47 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:47 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:47 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(48.233999999999995); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

5y2DZQE6');select pg_sleep(16.078); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

LuEqwd9b'));select pg_sleep(16.078); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

@@hTlEe

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+188-188-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+188-188-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

ic4VFBKF';select pg_sleep(48.233999999999995); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+188-188) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+188-188) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

@@hTlEe

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:48 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+211-211-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:49 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+211-211-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:49 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+211-211)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:49 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(16.078),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(16.078),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(16.078),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:49 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+211-211)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:49 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+833-833-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:49 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:49 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+833-833-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:49 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:49 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+833-833) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:49 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:50 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:50 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+833-833) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:50 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+17-17-1=0+0+0+1 or 'avEurtNA'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:50 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+17-17-1=0+0+0+1 or 'avEurtNA'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:50 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+17-17) or 'avEurtNA'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:50 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+17-17) or 'avEurtNA'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:50 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+433-433-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:51 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+433-433-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:51 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+433-433) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:51 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+433-433) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:51 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(51.233999999999995),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(51.233999999999995),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(51.233999999999995),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:51 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(17.078)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(17.078)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(17.078)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:51 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:51 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:52 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:52 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:17.078' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:52 ب.ظ
Mr.

@@p7sxq

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:52 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:52 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:52 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:17.078' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:52 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:34.156' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:52 ب.ظ
Mr.

fSPfBgeZ'; waitfor delay '0:0:34.156' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:52 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:52 ب.ظ
Mr.

pDdRnBja'); waitfor delay '0:0:34.156' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:52 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:52 ب.ظ
Mr.

jjzmBhZG')); waitfor delay '0:0:51.233999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:52 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:53 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(51.233999999999995); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:53 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(17.078); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:53 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:53 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(34.156); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:53 ب.ظ
Mr.

rWpo9mla';select pg_sleep(34.156); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:53 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:0' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:53 ب.ظ
Mr.

I7hzDEoH');select pg_sleep(34.156); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:53 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:53 ب.ظ
Mr.

LQ2sVAo8'));select pg_sleep(34.156); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:54 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:54 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:54 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+756-756-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:54 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+756-756-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:54 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:54 ب.ظ
Mr.

@@89tR9

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:54 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:55 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:55 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:55 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:55 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:55 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+756-756) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:55 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+756-756) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:55 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+756-756) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:55 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:55 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+305-305-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:55 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:55 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:55 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+305-305-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:55 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+305-305)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:56 ب.ظ
Mr.

@@dYkeb

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:56 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+305-305)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:56 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:56 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+706-706-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:56 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:56 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+706-706-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:57 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:57 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:57 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:57 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+706-706) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:57 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+706-706) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:57 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:57 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+680-680-1=0+0+0+1 or '1uhAaB9F'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:57 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:57 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+680-680-1=0+0+0+1 or '1uhAaB9F'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:58 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:58 ب.ظ
Mr.

@@9lZjv

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:58 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:58 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:58 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:58 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+680-680) or '1uhAaB9F'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:58 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+680-680) or '1uhAaB9F'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:59 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:59 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+346-346-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:59 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 03:59 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+346-346-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:00 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:00 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+346-346-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:00 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:00 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+346-346) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:00 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+346-346) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:00 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(20.187),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(20.187),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(20.187),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:00 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(0)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(0)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(0)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:00 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:20.187' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:00 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:40.374' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:01 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:40.374' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:01 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:60.56100000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:01 ب.ظ
Mr.

cWnUnyUv'); waitfor delay '0:0:60.56100000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:01 ب.ظ
Mr.

tFbyv53a'; waitfor delay '0:0:60.56100000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:01 ب.ظ
Mr.

5n8ZL8el')); waitfor delay '0:0:60.56100000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:01 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:01 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(20.187); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:02 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(20.187); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:02 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:02 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(20.187); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:02 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:02 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:02 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:02 ب.ظ
Mr.

kaCseooB';select pg_sleep(60.56100000000001); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:02 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:02 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:02 ب.ظ
Mr.

xDJq1vCI';select pg_sleep(20.187); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:02 ب.ظ
Mr.

MrQahV3Q'));select pg_sleep(40.374); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:03 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:03 ب.ظ
Mr.

@@x4vKL

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:03 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:03 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:03 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+174-174-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:03 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:04 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+174-174-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:04 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:04 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+174-174) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:04 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:04 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+174-174) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:04 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+806-806-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:04 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:04 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+806-806-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:04 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:04 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:05 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+806-806)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:05 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+806-806)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:05 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+283-283-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:05 ب.ظ
Mr.

@@lGza1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:05 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:05 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:05 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:06 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:06 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+283-283-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:06 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+283-283) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:06 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:06 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:06 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:06 ب.ظ
Mr.

@@cfwDh

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:07 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:07 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+283-283) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:07 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+283-283) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:07 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:07 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:07 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:07 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+590-590-1=0+0+0+1 or '3qlQyE0D'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:07 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+283-283-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:07 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:07 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:07 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+590-590-1=0+0+0+1 or '3qlQyE0D'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:08 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+590-590) or '3qlQyE0D'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:08 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:08 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+590-590) or '3qlQyE0D'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:08 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+365-365-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:08 ب.ظ
Mr.

@@T9UIe

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:08 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:08 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:08 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+365-365-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:09 ب.ظ
Mr.

@@T9UIe

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:09 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:09 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+365-365) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:09 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:09 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+365-365) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:09 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:10 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:10 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(42.374),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(42.374),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(42.374),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:10 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:10 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(42.374)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(42.374)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(42.374)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:10 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+365-365) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:10 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:63.56100000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:10 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:63.56100000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:10 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:21.187' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:10 ب.ظ
Mr.

F5vNAcU5'; waitfor delay '0:0:21.187' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:10 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:63.56100000000001' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:10 ب.ظ
Mr.

zzBVKUCf'); waitfor delay '0:0:21.187' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:11 ب.ظ
Mr.

@@WMmHH

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:11 ب.ظ
Mr.

bZkpJMqx')); waitfor delay '0:0:21.187' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:11 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(21.187); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:11 ب.ظ
Mr.

@@WMmHH

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:11 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(42.374); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:11 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:11 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:11 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:11 ب.ظ
Mr.

CZKjbU9O';select pg_sleep(42.374); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:11 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:12 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(42.374); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:12 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:12 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:12 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:12 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:12 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:12 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+429-429-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:13 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+429-429-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:13 ب.ظ
Mr.

@@k6IsY

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:13 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+429-429) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:13 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:13 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:13 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+429-429) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:13 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+632-632-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:13 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:13 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+632-632-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:14 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+632-632-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:14 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+632-632)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:14 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:14 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+632-632)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:14 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:14 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:14 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+750-750-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:15 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+750-750-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:15 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:15 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+750-750) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:15 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:15 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+750-750) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:15 ب.ظ
Mr.

@@yexSA

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:15 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:15 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:15 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+283-283-1=0+0+0+1 or 'GfFhsS30'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:15 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:15 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:15 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+283-283-1=0+0+0+1 or 'GfFhsS30'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:16 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+283-283) or 'GfFhsS30'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:16 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:16 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:16 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+283-283) or 'GfFhsS30'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:16 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+768-768-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:16 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:16 ب.ظ
Mr.

@@ODGQl

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:16 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:17 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:17 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+768-768-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:17 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+768-768) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:17 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:17 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:17 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+768-768) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:17 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:17 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(44.374),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(44.374),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(44.374),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:17 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(66.561)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(66.561)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(66.561)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:22.187' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:22.187' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:22.187' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:22.187' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

VoZ1IGcf'; waitfor delay '0:0:44.374' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

Tqzz7uoM'); waitfor delay '0:0:44.374' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

2XJsYqC0')); waitfor delay '0:0:44.374' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(44.374); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(66.561); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(66.561); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

PiQ7bvDJ';select pg_sleep(66.561); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

5x6swayM');select pg_sleep(66.561); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

9YNRPEgW'));select pg_sleep(66.561); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:19 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:19 ب.ظ
Mr.

@@dkTpz

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:19 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:19 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:19 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:19 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:19 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:19 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:19 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:19 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+354-354-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:19 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:20 ب.ظ
Mr.

@@emt5j

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:20 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+354-354-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:20 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:20 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+354-354) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:20 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+354-354) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:20 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:20 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+208-208-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:20 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:20 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+208-208-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:21 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:21 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:21 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:21 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:21 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+354-354-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:21 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:21 ب.ظ
Mr.