مشاوره رایگان 021 - 49254
Sangoma digital Gateway Vega 100 -1E1

Sangoma digital Gateway Vega 100 -1E1

گیت وی سنگوما Sangoma digital Gateway Vega 100 -1E1 یک پورت E1

تماس بگیرید
تولید کننده: Sangoma (سنگوما )

گیت وی سنگوما Sangoma digital Gateway Vega 100 سنگوما یکی از شرکت های پیشرو در زمینه سیستم های نوین تلفنی می باشد این شرکت کانادایی با تولید گیت وی و کارت های بسیار با کیفیت توانسته به یکی از بهترین برند های موجود مبدل شود کیفیت بسیار بالا به همراه قیمت قابل قبول سنگوما این شرکت را به یک شرکت بسیار مطرح در این زمینه تبدیل کرده است در ایران شرکت ها و سازمان هایی که از برند سنگوما برای اجرای پروژه های خود استفاده کرده اند همواره از کیفیت بالای آن سخن گفته اند وشاید بتوان گفت هر فردی که به دنبال کیفیت بالا باشد اولین برندی که در ایران به ذهنش می رسد بدون شک سنگوما خواهد بود Sangoma vega 100 – 1E1 این مدل می تواند بهترین انتخاب برای شرکت هایی که دارای تنها یک خطوط E1 هستند باشد

  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:18 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:19 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:21 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:21 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:21 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:21 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:21 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 12:21 ق.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:13 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:13 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:13 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:18 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:21 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:21 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:21 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:21 ب.ظ
Mr.

@@tDOZb

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:21 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:22 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:22 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:22 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:22 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:22 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:23 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:23 ب.ظ
Mr.

@@XnQmX

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:23 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:23 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:23 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:24 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:24 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:24 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:24 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:24 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:24 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:24 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:24 ب.ظ
Mr.

@@glMht

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:24 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:24 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:24 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:24 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:25 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:25 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:25 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:26 ب.ظ
Mr.

@@C0lg4

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:26 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:26 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:26 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:26 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:27 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:27 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:27 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:27 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:27 ب.ظ
Mr.

@@MhCtf

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:28 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:28 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:28 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:28 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:29 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:30 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:30 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:30 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:30 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:31 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:31 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:31 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:31 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:32 ب.ظ
Mr.

@@iylB5

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:32 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:32 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:32 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:32 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:32 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:32 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:33 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:33 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:33 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:34 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:34 ب.ظ
Mr.

@@VsU2r

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:35 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:35 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:35 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:36 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:36 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:36 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:37 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:38 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:38 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:38 ب.ظ
Mr.

@@d1dDB

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:38 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:38 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:39 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:39 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:39 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:39 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:39 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:39 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:39 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:39 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:40 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:40 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:40 ب.ظ
Mr.

@@oz1sj

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:41 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:41 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:41 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:41 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:41 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:41 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:42 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:42 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:44 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:44 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:44 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:44 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:44 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:44 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:45 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:45 ب.ظ
Mr.

@@qNIxp

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:46 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:46 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:46 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:47 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:47 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:47 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:47 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:47 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:47 ب.ظ
Mr.

@@Bziia

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:47 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:48 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:48 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:48 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:48 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:48 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:48 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:49 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:49 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:50 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:50 ب.ظ
Mr.

@@4lr0e

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:50 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:50 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:50 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:50 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:50 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:50 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:50 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:50 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:51 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:51 ب.ظ
Mr.

@@7dWzT

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:51 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:51 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:51 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:53 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:53 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:53 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:53 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:54 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+458-458-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:54 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:55 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:55 ب.ظ
Mr.

@@LBZLf

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:55 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:55 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+458-458-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+458-458-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+458-458) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+458-458) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+824-824-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+824-824-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+824-824)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

@@EHrTJ

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:56 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:57 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:57 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:57 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+824-824)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:57 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:57 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+225-225-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:57 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+225-225-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:57 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+225-225) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:57 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:58 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+225-225) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:58 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+222-222-1=0+0+0+1 or '39WHAnWu'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:58 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:59 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:59 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+824-824)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:59 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:59 ب.ظ
Mr.

@@q0Wol

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:59 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:59 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:59 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:59 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+222-222-1=0+0+0+1 or '39WHAnWu'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 04:59 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:00 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:00 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:00 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:00 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:00 ب.ظ
Mr.

@@2UVkX

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:00 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:01 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:01 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:01 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:01 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:01 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:01 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+949-949-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:01 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:01 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+949-949-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:01 ب.ظ
Mr.

@@3F5Wn

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:01 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:01 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+222-222-1=0+0+0+1 or '39WHAnWu'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:01 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+949-949) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:02 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:02 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+949-949) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:02 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+949-949) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:02 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:02 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(30.608999999999998),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(30.608999999999998),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(30.608999999999998),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:02 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(30.608999999999998)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(30.608999999999998)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(30.608999999999998)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:02 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:03 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:03 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:10.203' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:03 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:20.406' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:03 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:20.406' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:03 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:03 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:03 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:30.608999999999998' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:03 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:10.203' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:03 ب.ظ
Mr.

@@OQlsb

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:03 ب.ظ
Mr.

u7RctDUo'; waitfor delay '0:0:10.203' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:04 ب.ظ
Mr.

vX5F2AMJ'); waitfor delay '0:0:20.406' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:04 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:04 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:04 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:04 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:04 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:04 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:05 ب.ظ
Mr.

8fSsm6nF')); waitfor delay '0:0:10.203' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:05 ب.ظ
Mr.

LKSCxsNl')); waitfor delay '0:0:30.608999999999998' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:05 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:05 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:05 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(10.203); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:05 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(0); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:05 ب.ظ
Mr.

ADPSha4b')); waitfor delay '0:0:20.406' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:06 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(30.608999999999998); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:06 ب.ظ
Mr.

@@qLufZ

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:06 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(10.203); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:06 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(30.608999999999998); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:06 ب.ظ
Mr.

@@qLufZ

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:06 ب.ظ
Mr.

nRFMstEE';select pg_sleep(20.406); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:06 ب.ظ
Mr.

@@qLufZ

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:06 ب.ظ
Mr.

GfvD459R');select pg_sleep(20.406); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:06 ب.ظ
Mr.

ONn9ST0M'));select pg_sleep(20.406); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:06 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:06 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:07 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:07 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:07 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:07 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:07 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:07 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:07 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+113-113-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:07 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:07 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+113-113-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:08 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+113-113) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:08 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:08 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+113-113) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:08 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+668-668-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:08 ب.ظ
Mr.

@@MtePI

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:08 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+668-668-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:08 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+668-668)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:08 ب.ظ
Mr.

@@MtePI

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:09 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+668-668)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:09 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+408-408-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:09 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+408-408-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:09 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:09 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:09 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:09 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:10 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:10 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:10 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+408-408) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:10 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:10 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:10 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+408-408) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:10 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+408-408) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:11 ب.ظ
Mr.

@@MtePI

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:11 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:12 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+929-929-1=0+0+0+1 or '5QZ8zGPh'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:12 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:12 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+929-929-1=0+0+0+1 or '5QZ8zGPh'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:12 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:12 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:12 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+929-929) or '5QZ8zGPh'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:12 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+929-929) or '5QZ8zGPh'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:13 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+340-340-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:13 ب.ظ
Mr.

@@Waye8

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:13 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+340-340-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:13 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:13 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+340-340) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:13 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+340-340) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:13 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(33.608999999999995),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(33.608999999999995),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(33.608999999999995),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:13 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(33.608999999999995)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(33.608999999999995)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(33.608999999999995)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:13 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:13 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:13 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:13 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:11.203' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:13 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:14 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:22.406' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:14 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:33.608999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:14 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:14 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:0' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:14 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:33.608999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:14 ب.ظ
Mr.

REyejsGg'; waitfor delay '0:0:33.608999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:14 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:15 ب.ظ
Mr.

8nQZc4KS'); waitfor delay '0:0:0' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:15 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:15 ب.ظ
Mr.

4ycByWhf')); waitfor delay '0:0:22.406' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:15 ب.ظ
Mr.

@@Z06ru

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:15 ب.ظ
Mr.

BCo2nHcX')); waitfor delay '0:0:11.203' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:15 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:15 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(22.406); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(22.406); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(22.406); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

MuBvYy81';select pg_sleep(22.406); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

sFyLgxnN');select pg_sleep(33.608999999999995); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

JM3ICOrU'));select pg_sleep(33.608999999999995); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+390-390-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

@@8X67r

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+390-390-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+390-390) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+390-390) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+130-130-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:16 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+130-130-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:17 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+130-130)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:17 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:17 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+130-130)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:17 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+967-967-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:17 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:17 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+967-967-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:17 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+967-967) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:18 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:19 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+967-967) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:19 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:19 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:19 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+967-967) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:19 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:19 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+698-698-1=0+0+0+1 or 'pdTZLpZv'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:19 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+698-698-1=0+0+0+1 or 'pdTZLpZv'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:19 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:19 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+698-698) or 'pdTZLpZv'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:20 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+967-967) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:20 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:20 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+698-698) or 'pdTZLpZv'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:20 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+584-584-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:20 ب.ظ
Mr.

@@4WQC3

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:20 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+584-584-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:21 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:21 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:21 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+584-584) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:21 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+584-584) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:21 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(24.406),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(24.406),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(24.406),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:21 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:12.203' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:22 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(36.608999999999995)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(36.608999999999995)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(36.608999999999995)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:22 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:22 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:22 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:22 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:24.406' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:22 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:12.203' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:22 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:22 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:22 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:24.406' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:23 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:24.406' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:23 ب.ظ
Mr.

KNODjbUH'; waitfor delay '0:0:24.406' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:23 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:23 ب.ظ
Mr.

@@8LEqc

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:23 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:23 ب.ظ
Mr.

32l0OFB8'); waitfor delay '0:0:36.608999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:23 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:23 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:23 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(36.608999999999995); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:23 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(36.608999999999995); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:24 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:24 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(12.203); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:24 ب.ظ
Mr.

1'"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:24 ب.ظ
Mr.

\

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:24 ب.ظ
Mr.

1����

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:24 ب.ظ
Mr.

mAmuWTNX';select pg_sleep(0); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:24 ب.ظ
Mr.

8JDxLMYV';select pg_sleep(12.203); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:24 ب.ظ
Mr.

q4Fo4YpY')); waitfor delay '0:0:36.608999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:25 ب.ظ
Mr.

@@EtSvO

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:25 ب.ظ
Mr.

JyI=

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:25 ب.ظ
Mr.

lnJnP8Oa');select pg_sleep(12.203); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:25 ب.ظ
Mr.

�'�"

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:25 ب.ظ
Mr.

uwBt9fNA'));select pg_sleep(24.406); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:25 ب.ظ
Mr.

�''�""

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:25 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:25 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:25 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:25 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+502-502-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:25 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+502-502-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:26 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:26 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+502-502) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:26 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+502-502) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:26 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:26 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:26 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:26 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+152-152-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:27 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+152-152-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:27 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+152-152)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:27 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:27 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+152-152)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:27 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+260-260-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:27 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+260-260-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:27 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:28 ب.ظ
@@vcWvK

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:28 ب.ظ
@@vcWvK

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:28 ب.ظ
JyI=

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:28 ب.ظ
�'�"

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:28 ب.ظ
�''�""

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:28 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+260-260) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:28 ب.ظ
(select convert(int,CHAR(65)))

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:28 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+260-260) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:28 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:28 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+844-844-1=0+0+0+1 or '158kyI1r'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:28 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:28 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+844-844-1=0+0+0+1 or '158kyI1r'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:28 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:29 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+844-844) or '158kyI1r'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:29 ب.ظ
@@XG8zF

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:29 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+844-844) or '158kyI1r'='

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:29 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+969-969-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:30 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3+969-969-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:30 ب.ظ
JyI=

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:30 ب.ظ
�'�"

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:30 ب.ظ
�''�""

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:30 ب.ظ
(select convert(int,CHAR(65)))

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:30 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:30 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:30 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+969-969) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:31 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2>(0+5+969-969) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:31 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(14.578),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(14.578),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(14.578),0))OR"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:31 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:31 ب.ظ
Mr.

-1" OR 3*2<(0+5+969-969) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:31 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(14.578)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(14.578)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(14.578)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:31 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(43.733999999999995)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(43.733999999999995)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(43.733999999999995)))v)+"*/

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:31 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:29.156' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:32 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:29.156' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:32 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:29.156' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:32 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:43.733999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:32 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:32 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:32 ب.ظ
Mr.

VobiwtA1'; waitfor delay '0:0:43.733999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:32 ب.ظ
Mr.

7gdBeNfB')); waitfor delay '0:0:43.733999999999995' --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:33 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(43.733999999999995); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:33 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(14.578); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:33 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(14.578); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:33 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:33 ب.ظ
Mr.

09DFV6OU';select pg_sleep(14.578); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:33 ب.ظ
Mr.

FYeMKP1R');select pg_sleep(14.578); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:33 ب.ظ
JyI=

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:33 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:33 ب.ظ
Mr.

MU5A2k5X'));select pg_sleep(14.578); --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:33 ب.ظ
@@Q3Y9c

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:33 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:33 ب.ظ
JyI=

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:33 ب.ظ
�'�"

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:34 ب.ظ
�''�""

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:34 ب.ظ
Mr.

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:34 ب.ظ
(select convert(int,CHAR(65)))

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:34 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+500-500-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:34 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:34 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:34 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+500-500-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:34 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:34 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+500-500) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:35 ب.ظ
@@h6HxS

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:35 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+500-500) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:35 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+546-546-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:35 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+500-500) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:36 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3+546-546-1=0+0+0+1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:36 ب.ظ
JyI=

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:36 ب.ظ
�'�"

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:36 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2<(0+5+546-546)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:36 ب.ظ
@@h6HxS

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:36 ب.ظ
Mr.

-1 OR 3*2>(0+5+546-546)

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:37 ب.ظ
�''�""

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:37 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+493-493-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:38 ب.ظ
(select convert(int,CHAR(65)))

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:38 ب.ظ
1'"

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:38 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3+493-493-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:38 ب.ظ
\

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:38 ب.ظ
1����

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:38 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2<(0+5+493-493) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:38 ب.ظ
@@61AA7

1

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:38 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+493-493-1=0+0+0+1 --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:38 ب.ظ
Mr.

-1' OR 3*2>(0+5+493-493) --

(0/0)
jrqafeyn 04/11/2018 05:38 ب.ظ
JyI=

1