مشاوره رایگان 021 - 49254

ExtensionModule (اکستنشن ماژول)

تعداد نظرات 0

GXP2200EXT

با استفاده از ماژول اضافه GXP2200EXT، هر تلفن رومیزی را به مرکز کنترل تلفن تبدیل کنید.

تماس بگیرید

Yealink EXP20 EXT

با استفاده از ماژول اضافه Yealink EXP20 EXT، هر تلفن رومیزی را به مرکز کنترل تلفن تبدیل کنید.

تماس بگیرید