فروشگاه آنلاین تجهیزات

VoIP Gateway New Rock MX60-8S/8

دستگاه های gate way مدل HX4E / MX8A یکپارچه با VoIP-FoIP برای دستگاه های دارای حساب کاربری با تعداد پورت کم مانند اتصالات fax، کسب و کارهای کوچک، SOHO و تلفن های IP منازل مسکونی ارائه شده است.

SIP-T40P

IP Phone مقرون به صرفه

VoIP Gateway New Rock MX60-16FXO

دستگاه های gate way مدل HX4E / MX8A یکپارچه با VoIP-FoIP برای دستگاه های دارای حساب کاربری با تعداد پورت کم مانند اتصالات fax، کسب و کارهای کوچک، SOHO و تلفن های IP منازل مسکونی ارائه شده است.

SIP-T41P

IP Phone شش کاربرده بدون کاغذ

VoIP Gateway New Rock MX60-16S

دستگاه های gate way مدل HX4E / MX8A یکپارچه با VoIP-FoIP برای دستگاه های دارای حساب کاربری با تعداد پورت کم مانند اتصالات fax، کسب و کارهای کوچک، SOHO و تلفن های IP منازل مسکونی ارائه شده است.

SIP-T42G

IP phone گیگا بایت چند کاره بدون کاغذ

VoIP Gateway New Rock MX60-24FXS

دستگاه های gate way مدل HX4E / MX8A یکپارچه با VoIP-FoIP برای دستگاه های دارای حساب کاربری با تعداد پورت کم مانند اتصالات fax، کسب و کارهای کوچک، SOHO و تلفن های IP منازل مسکونی ارائه شده است.

VoIP Gateway New Rock MX60-24FXO

دستگاه های gate way مدل HX4E / MX8A یکپارچه با VoIP-FoIP برای دستگاه های دارای حساب کاربری با تعداد پورت کم مانند اتصالات fax، کسب و کارهای کوچک، SOHO و تلفن های IP منازل مسکونی ارائه شده است.

Yealink T46G

تلفنIP با صفحه تمام رنگی بدون نیاز به کاغذ

VoIP Gateway New Rock MX60-32FXS

دستگاه های gate way مدل HX4E / MX8A یکپارچه با VoIP-FoIP برای دستگاه های دارای حساب کاربری با تعداد پورت کم مانند اتصالات fax، کسب و کارهای کوچک، SOHO و تلفن های IP منازل مسکونی ارائه شده است.

Yealink T48G

تلفنIP با صفحه نمایش لمسی بزرگ با کیفیت بالا

VoIP Gateway New Rock MX60-48FXS

دستگاه های gate way مدل HX4E / MX8A یکپارچه با VoIP-FoIP برای دستگاه های دارای حساب کاربری با تعداد پورت کم مانند اتصالات fax، کسب و کارهای کوچک، SOHO و تلفن های IP منازل مسکونی ارائه شده است.

Yealink W52P Dect Complete Set

یالینک Yealink W52P Dect Complete Set

Yealink W56H

تلفن بیسیم یلینک Yealink W56H کیفیت HD باتری با کیفیت

Yealink EXP39 Expansion Module

Yealink EXP39 20 کلید قابل برنامه ریزی برای تلفن های yealink T26P , T27P , T28P صفحه نمایش 160*320

SIP-T19(P) E2

مدل IP PHONE با ورودی یک خط

SIP-T21(P) E2

IPPHONE با ورودی دوخط

SIP-T23G

IPPHONE با سرمایه گذاری مقرون به صرفه

SIP-T27G

تلفن هوشمند چند خطه مقرون به صرفه

SIP-T29G

تلفنی هوشمند با صفحه نمایشی با کیفت بالا

Yealink T49G IP Phone

تلفن Video desktop

SIP-T48S

تلفن هوشمند با ظاهری فوق العاده شیک جهت کارهای تجاری

SIP-T46S

تلفن هوشمند با ظاهری فوق العاده شیک جهت کارهای تجاری

SIP-T42S

تلفن هوشمند با ظاهری فوق العاده شیک جهت کارهای تجاری

SIP-T41S

تلفن هوشمند با ظاهری فوق العاده شیک جهت کارهای تجاری

SIP-T56A

تلفن تصویری هوشمند

SIP-T58V

تلفن رسانه ای هوشمند.

SIP-T58A

تلفن رسانه ای هوشمند

SIP-T54S

تلفن تصویری جهت کسب وکار

SIP-T52S

تلفن تصویری جهت کسب و کار