شنود مکالمات تلفنی (ChanSpy) در استریسک

یکی از امکانات مدیریتی در مراکز تماس ، امکان نظارت و شنود مکالمات کاربران است . در این پست با نحوه تنظیم سیستم تلفنی Asterisk برای فعال سازی قابلیت شنود مکالمات با استفاده از دو تابع DAHDIBarge ( و نسخه قدیمی تر آن به نام ZAPBarge ) و ChanSpy آشنا می شویم .

رای شنود مکالمات فعال در سیستم تلفنی استریسک از دوتابع ()DAHDIBarge و ()CHANSPY برای مانیتور کردن کانال های DAHDI و SIP استفاده می شود .

 DAHDIBarge که در نسخه های قدیمی تر استریسک به نام ZAPBarge شناخته می شود تابعی برای مانیتور کردن کانال های نوع (DAHDI ( ZAP است . کارت های PCI و miniPCI ای که اغلب برای برقراری ارتباط asterisk با شبکه تلفنی PSTN مورد استفاده قرار می گیرد از درایور DAHDI بهره می برند .

تابع DAHIBarge فقط یک پارامتر می گیرد که شماره کانال DAHDI ای است که مانتور می شود . به عنوان مثال برای مانیتور کردن یک کارت Degium یا Sangoma یا … با ۴ پورت (FXO یا FXS تفاوتی ندارد ) می توانید از DialPlan زیر استفاده کنید .

exten => 8700,1,DAHDIBarge

exten => 8700,2,Hangup

exten => 8701,1,DAHDIBarge(1)

exten => 8701,2,Hangup

exten => 8702,1,DAHDIBarge(2)

exten => 8702,2,Hangup

exten => 8703,1,DAHDIBarge(3)

exten => 8703,2,Hangup

exten => 8704,1,DAHDIBarge(4)

exten => 8704,2,Hangup

در این مثال اگر شما ۸۷۰۰ را شماره گیری نمایید چون ما پارامتر شماره کانال را در تابع DAHDIBarge مشخص نکرده ایم ، پیامی پخش خواهد شد و شماره کانالی که می خواهیم شنود کنیم از ما سوال می کند که با وارد کردن شماره ۱ تا ۴ می توانیم به تماس فعال آن کانال گوش بدهیم .

هر یک از Extension های شماره های ۸۷۰۱ تا ۸۷۰۴ برای شنود مکالمات کانال های ۱ تا ۴ کارت ما به کار می رود . همانطور که می دانید این شماره کانال ها در هنگام تنظیم کارت از ما سوال شده است و به صورت پیش فرض از عدد ۱ آغاز میشود و در فایل های system.conf  و chan_dahdi.conf قابل دستیابی است .

ChanSpy نیز تابعی با کاربرد کاملا مشابه DAHDIBarge برای کانال های نوع SIP است . با استفاده از این تابع قادر خواهید بود به تماس های SIP گوش دهید .

exten => 556,1,ChanSpy(scan)

در مثال بالا با شماره گیری عدد ۵۵۶   می توانید به تماس فعال گوش داده با با استفاده از کلید ستاره *  شنود را متوقف کرده و به کانال فعال دیگری گوش دهید .

برای امنیت بیشتر و محدود کردن دسترسی به شنود می توانید گوش خاصی را برای شنود در نظر گرفته و context آنرا با context دیگر گوشی ها متفاوت در نظر بگیرید .

روش دیگر استفاده از authenticate کردن و گرفتن رمز عبور برای دسترسی به این قابلیت برای کاربران است .

به عنوان مثال:

exten => 556,1,Authenticate(123654123) exten => 556,2,Read(SPYNUM,extension) exten => 556,3,ChanSpy(SIP/${SPYNUM},q)

نظر خود را بنویسید